Fotoarchív

V databáze sú Vám k dispozícii tlačové fotografie a obrázky
v digitálnej podobe. Rozdelené sú do skupín podľa
tematických oblastí, do ktorých spadajú zodpovedajúce
tlačové správy, hľadať ich môžete i na základe kľúčových
slov alebo pomocou fulltextového vyhľadávania.
Pri každom obrázku máte k dispozícii odkaz na tlačovú
správu, ku ktorej sa viaže.


Tlač všetkých tlačových fotografií a obrázka bezplatne s poznámkou "Foto: Bosch"

Obrázky môžete stiahnuť nasledovne: po otvorení v prehliadači môžu byť uložené na pevný disk pomocou príkazu v menu "Uložiť obrázok ako...", prípadne "Save Image as".


Skok na vrchol stránkyna začiatok