Všeobecné informácie

Štúdia Bosch: „Efekt prepojených vozidiel 2025“
Moje auto, môj hrdina: čo zvládne prepojené vozidlo na uliciach budúcnosti

Zachraňovanie životov a predchádzanie nehodám: nie, nejde o super hrdinu v kostýme, ale o prepojený automobil v roku 2025. Spoločnosť Bosch, spoločne s inštitútom pre výskum Prognos, nazrela do budúcnosti a uskutočnila hodnotenie prepojených vozidiel a ich vlastností, ktoré budú schopné zvládnuť v tej dobe pomocou už rozšírených technológií: vysoko automatizované šoférovanie, asistenti núdzového brzdenia a integrácia inteligentných telefónov. V štúdii zameranej na Nemecko, USA a Čínu, sa zistilo, že v roku 2025 budú mať dôsledky prepojenia zreteľný dopad na každého vodiča. „V dnešnej dobe sú počítače, inteligentné telefóny a internet súčasťou každodenného života našej spoločnosti. To isté bude v roku 2025 platiť aj pre prepojené vozidlá,“ hovorí Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Stručný pohľad na najzaujímavejšie a najvzrušujúcejšie fakty a čísla uskutočnenej štúdie:

Asistenti pohotovostnej služby
V roku 2025 by mohli prepojené asistenčné systémy zachrániť 11 000 životov, z toho až 300 v Nemecku (USA: 4000, Čína: 7000). Okrem toho môže byť každoročne zabráneným spolu viac než 260 000 nehodám, ktoré končia zranením (Nemecko: 30 000, USA: 210 000, Čína: 20 000) – toto číslo sa rovná počtu nehôd, ku ktorým dôjde v Berlíne v priebehu dvoch rokov.

Pohoda namiesto rozčuľovania sa v dopravnej zápche
Pre ľudí v Nemecku, ktorí veľa šoférujú, môže automatizovaná jazda predstavovať úsporu až 95 hodín ročne – dosť času na pohodlný maratón všetkých plánovaných ôsmych sérií seriálu „Game of Thrones“.

Na Venušu a späť
Technológie prepojeného parkovania by mohli ušetriť 480 miliónov kilometrov prejdenej vzdialenosti (tak ďaleko je to zo Zeme na Venušu a späť). Napríklad, pri hľadaní miesta na zaparkovanie hlásia autá voľné miesta a vedú vodiča priamo k nim. V súčasnej dobe prejdú vodiči v Nemecku pri hľadaní každého parkovacieho miesta priemerne jeden kilometer – čo spôsobuje ďalšie dopravné zápchy a zvyšovanie emisií.

Nižšie náklady pre každého majiteľa vozidla
Prepojené asistenčné systémy ušetria až 4,43 miliárd eur na materiálových nákladoch a škodách spôsobených nehodou. Zo 450 miliónov eur ušetrených v Nemecku (USA: 3,6 miliárd dolárov, Čína: 380 miliónov dolárov), je 100 miliónov eur následkom samotnej integrácie inteligentného telefónu. To predstavuje obrovské úspory nielen pre poisťovne, ale aj pre peňaženku každého majiteľa jednotlivého vozidla.

Úspory v oblasti životného prostredia
Nemecký národný park v Schwarzwalde dokáže za viac než tri roky spracovať 400 000 metrických ton CO2 – to je rovnaké množstvo, aké budú funkcie prepojenej mobility schopné ušetriť v roku 2025. Ako je to možné? Vysoko automatizované vozidlá potrebujú menej paliva, a technológie na zjednodušenie vyhľadávania parkovania znížia premávku, a tým aj výsledné emisie.

Metodika štúdie:
Bosch a Prognos ešte pred naplánovaním výsledných efektov posúdili dvanásť technológií súkromnej osobnej prepravy a ich rozšírenosť v Nemecku, v Spojených štátoch, ale aj vo veľkých mestách Číny do roku 2025. Model vychádza z medzinárodných štatistík o vývoji vozových parkov, z údajov o nehodách, aktuálneho výskumu, ako aj z odhadov odborníkov zo spoločností Bosch a Prognos.

Ďalšie informácie o štúdii a hodnotených technológiách:

www.bosch-mobility-solutions.com/en/highlights/connected-mobility/con-nected-car-2025

www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-study-shows-more-safety-more-efficiency-more-free-time-with-connected-mobility-82818.html

Kontakt pre novinárov:
Inga Ehret
Telefón: +49 711 811-16476


Mobility Solutions je najväčšou obchodnou oblasťou Bosch Group. Podľa predběžných údajov dosiahol jej predaj za rok 2016 čiastku 44,0 miliardy eur, čo zodpovedá podielu 60 % na celkových tržbách skupiny. Vďaka tomu je Bosch Group jedným z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu. Mobility Solutions ponúka mimoriadne kompetencie v troch hlavných oblastiach mobility – automatizácia, elektrifikácia a sieťové prepojenie – a svojím zákazníkom ponúka riešenia mobility založené na celostnom prístupe. Medzi hlavné obchodné oblasti patria: vstrekovacia technika a vedľajšie agregáty pre spaľovacie motory, rozmanité riešenia pre elektrifikáciu pohonu, bezpečnostné systémy pre automobily, asistenčné systémy a funkcie pre automatizovanú jazdu, technika pre užívateľsky prívetivé informačné a zábavné systémy a komunikácia presahujúca rámec vozidla, servisné koncepty, ako i technika a služby pre obchod s motorovými vozidlami. Bosch priniesol dôležité inovácie v automobilovej technike, napríklad elektronické ovládanie motoru, stabilizačný systém ESP alebo systém priameho vstrekovania nafty common rail.

Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 390 000 zamestnancov (stav k 31.12.2016). Na základe predbežných výsledkov za rok 2016 dosiahli tržby firmy hodnotu 73,1 miliárd eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 450 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 59 000 ľudí v 120 lokalitách po celom svete.

Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, press.bosch.sk, twitter.com/BoschPresse.

PI 9627 - apríl 2017

Tlačová informácia v nemčine (DE) Tlačová informácia v angličtine (EN)

*)  Obrázky vo formáte JPEG otvorené v prehliadači môžu byť uložené na pevný disk stlačením pravého tlačítka myši na ploche obrázku a výberom "Uložiť obrázok ako...", popr. "Save Image as".


Skok na vrchol stránkyna začiatok