Všeobecné informácie

Kľúčová technológia pre internet vecí: Bosch postaví nový závod na polovodiče v Drážďanoch
Miliardová investícia do 12-palcovej technológie

Kľúčová technológia pre internet vecí: Bosch postaví nový závod na polovodiče v Drážďanoch
Miliardová investícia do 12-palcovej technológie

 • Celková investícia do nového závodu, ktorý bude zamestnávať až 700 ľudí, dosiahne zhruba jednu miliardu eur
 • Predseda predstavenstva Bosch Denner: „Nový závod na výrobu kremíkových doštičiek je najväčšou samostatnou investíciou vo viac než 130-ročnej histórii spoločnosti Bosch.“
 • Dirk Hoheisel, člen predstavenstva Bosch: „Sasko ponúka vďaka svojej priemyselnej lokalite jedinečné podmienky pre posilnenie našich odborných znalostí v oblasti polovodičov.“
 • Spolková a krajinská vláda oceňujú záväzok spoločnosti Bosch voči Nemecku

  Stuttgart a Drážďany, Nemecko – Bosch pokračuje v silnom investovaní v Nemecku a plánuje postaviť v Drážďanoch závod na výrobu kremíkových doštičiek. S ohľadom k uspokojeniu rastúceho dopytu v oblasti internetu vecí (IoT) a mobilných aplikácií, v novom závode by mali byť vyrábané čipy na 12-palcových doštičkách. Výstavba tohto technologicky vyspelého závodu by mala byť dokončená do konca roku 2019. Zahájenie výroby po zavádzacej fáze je plánované na koniec roku 2021. Celková investícia v danej lokalite dosiahne zhruba jednu miliardu eur. „Nový závod na výrobu kremíkových doštičiek je najväčšou samostatnou investíciou vo viac než 130-ročnej histórii spoločnosti Bosch, povedal Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva Robert Bosch GmbH. V Drážďanoch má byť vytvorených až 700 nových pracovných miest. „Polovodiče sú kľúčovými súčasťami všetkých elektronických systémov. S rozšírením konektivity a automatizácie sa ich oblasť použitia neustále rozširuje. Rozšírením našej výrobnej kapacity polovodičov si vytvárame pevný základ do budúcnosti a posilňujeme našu konkurencieschopnosť,“ uviedol Denner. Podľa štúdie spoločnosti Pricewaterhouse Coopers by mal celosvetový trh s polovodičovými súčiastkami až do roku 2019 zaznamenať každoročný nárast o viac než 5 %, pričom k výraznému nárastu príde najmä v segmente trhu s mobilitou a IoT.

  Investícia v Nemecku ako hi-tech lokalite
  Brigitte Zypries, nemecká spolková ministerka pre ekonomiku a energetiku, privítala investíciu Bosch v Nemecku ako hi-tech lokalite: „Oceňujeme rozhodnutie spoločnosti Bosch investovať v Sasku. Posilnenie odbornosti v oblasti polovodičov v Nemecku, a teda aj v Európe, je investíciou do kľúčovej technológie budúcnosti, a teda veľmi dôležitým krokom pre zachovanie a posilnenie konkurencieschopnosti Nemecka ako priemyselnej krajiny.“ Po schválení Európskou komisiou plánuje ministerka pre ekonomiku a energetiku (BMWi) podporiť výstavbu a uvedenie do prevádzky nového závodu na výrobu kremíkových doštičiek v Drážďanoch. „Sasko ponúka vďaka svojej priemyselnej lokalite jedinečné podmienky pre posilnenie našich odborných znalostí v oblasti polovodičov,“ povedal Dr. Dirk Hoheisel, člen predstavenstva Robert Bosch GmbH. Drážďanský mikroelektronický klaster, ktorý je známy aj ako „Silicon Saxony“, nemá v Európe konkurenciu. Zahrnuje dodávateľov pre automobilový priemysel, poskytovateľov služieb, ale aj univerzity, ktoré ponúkajú technologické odborné znalosti. Okrem toho má Digital Hub Initiative založená BMWi za cieľ vytvoriť z Drážďan ekosystém IoT. Bosch plánuje úzko spolupracovať s miestnymi spoločnosťami a týmto spôsobom posilňovať nielen nemeckú, ale aj európsku pozíciu ako priemyselnej lokality. „Je to ďalšie dobré rozhodnutie pre rozvoj popredného európskeho mikroelektronického klastru tu v Sasku. Chcel by som poďakovať spoločnosti Bosch za dôveru, ktorú vložila do tejto lokality, do jej pracovnej sily a inovatívnosti Saska. Nové produkty pre internet vecí a prepojenej výroby patria medzi najdôležitejšie témy v mikroelektronickom sektore a v európskom priemysle ako celku,“ uviedol Stanislaw Tillich, predseda saskej vlády.

  12-palcová technológia ako základ pre úspory z veľkosériovej výroby
  Polovodiče sú kľúčovou technológiou našej modernej doby, a to najmä preto, že výroba, mobilita a bývanie sú v stále väčšej miere prepojené, elektrifikované a automatizované. Proces výroby polovodičových čipov začína vždy kremíkovou doštičkou, známou ako „wafer“. Čím väčší je jej priemer, tým viac čipov je možné vyrobiť v jednom výrobnom cykle. V porovnaní s bežnými 6-palcovými a 8-palcovými doštičkami ponúka technológia 12-palcových doštičiek úspory z veľkosériovej výroby. A tie sú veľmi dôležité, pretože umožnia spoločnosti Bosch uspokojiť rastúci dopyt po polovodičoch, ktorý prináša prepojená mobilita a aplikácie pre oblasť inteligentných domácností a inteligentných miest.

  Popredný výrobca polovodičov a priekopník vo výrobe MEMS
  Už viac než 45 rokov vyrába Bosch rôzne varianty polovodičových čipov, predovšetkým integrované obvody pre špecifické použitie (ASIC = application-specific integrated circuits), výkonové polovodiče a mikro-elektro-mechanické systémy (MEMS). ASIC spoločnosti Bosch sú vo vozidlách používané už od roku 1970. Sú prispôsobované na mieru jednotlivým použitiam a sú nevyhnutné pre funkcie, ako je napríklad aktivácia airbagu. V roku 2016 obsahovalo každé vozidlo, ktoré opustilo výrobnú linku kdekoľvek na svete, v priemere viac než deväť čipov Bosch.

  Pokiaľ ide o senzory MEMS, je Bosch súčasne priekopníkom aj popredným svetovým výrobcom. Pred viac než 20 rokmi si tento dodávateľ technológií a služieb sám vyvinul technológiu mikrovýroby známu na celom svete ako „Proces Bosch“, ktorá je taktiež využívaná na výrobu polovodičov. V súčasnej dobe Bosch každý deň vyrobí vo svojom závode na kremíkové doštičky v Reutlingene v Nemecku okolo 1,5 milióna ASIC a 4 milióny MEMS senzorov, založených na 6-palcovej a 8-palcovej technológii. Od roku 1995 vyrobila spoločnosť Bosch spolu viac než 8 miliárd MEMS senzorov. V súčasnej dobe sa 75 % MEMS senzorov Bosch používa v oblasti spotrebnej a komunikačnej elektroniky. Bosch MEMS senzory nájdeme v troch zo štyroch smartfónov. Súčasné portfólio polovodičov zahŕňa predovšetkým senzory pre zrýchlenie, zatáčanie, hmotnostný prietok, tlak a environmentálne senzory, rovnako ako mikrofóny, výkonové polovodiče a ASIC pre ECU vozidiel.

  Súvisiace odkazy:
  www.semiconductors.com, www.bosch-connectivity.com

  Kontakt pre novinárov:
  Jörn Ebberg
  Tel: +49 711 811 26223

  Bosch Group je vedúcim medzinárodným dodávateľom technológií a služieb. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva približne 390 000 zamestnancov (stav k 31.12.2016). Tržby firmy za rok 2016 dosiahli hodnotu 73,1 miliardy eur. Činnosť Bosch Group sa člení do štyroch obchodných oblastí: Mobility Solutions, Priemyselná technika, Spotrebný tovar a Energetika a technika budov. Ako popredná spoločnosť v oblasti Internetu vecí, Bosch ponúka inovatívne riešenia pre inteligentné domácnosti, inteligentné mestá, prepojenú mobilitu a prepojený priemysel. Využíva svoje znalosti senzorových technológií, softvéru a služieb, taktiež svoj vlastný IoT cloud k tomu, aby zákazníkom ponúkol prepojené riešenia naprieč oblasťami – a to z jediného zdroja. Strategickým cieľom Bosch Group je prinášať inovácie pre prepojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celom svete vďaka výrobkom a službám, ktoré sú inovatívne a vzbudzujú nadšenie. Stručne povedané, Bosch vytvára technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“. Bosch Group zahŕňa spoločnosť Robert Bosch GmbH a viac ako 450 dcérskych a regionálnych spoločností vo vyše 60 krajinách sveta. Po započítaní predajných a servisných partnerov pokrýva globálna vývojárska, výrobná a obchodná sieť spoločnosti Bosch takmer všetky krajiny. Základom pre ďalší rast firmy je jej sila inovácií. Bosch v oblasti výskumu a vývoja zamestnáva 59 000 ľudí v 120 lokalitách po celom svete.

  Spoločnosť založil v roku 1886 v Stuttgarte Robert Bosch (1861–1942) ako „dielňu pre jemnú mechaniku a elektrotechniku“. Obchodno-právna štruktúra spoločnosti Robert Bosch GmbH zaisťuje podnikateľskú samostatnosť Bosch Group. To umožňuje spoločnosti dlhodobo plánovať a investovať do dôležitých podnikateľských zámerov pre zabezpečenie budúcnosti. 92 % majetkových podielov spoločnosti Robert Bosch GmbH vlastní charitatívna nadácia Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadácia Roberta Boscha. Väčšinové hlasovacie práva sú v rukách spoločnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG, ktorá má zároveň tiež právo vykonávať funkciu spoločníkov. Ostatné podiely a hlasovacie práva majú členovia rodiny Boschových a Robert Bosch GmbH.

  Viac informácií na www.bosch.com, www.bosch.sk, www.iot.bosch.com, press.bosch.sk, twitter.com/BoschPresse.

  PI 9477 - jún 2017

  Tlačová informácia v nemčine (DE) Tlačová informácia v angličtine (EN)

  *)  Obrázky vo formáte JPEG otvorené v prehliadači môžu byť uložené na pevný disk stlačením pravého tlačítka myši na ploche obrázku a výberom "Uložiť obrázok ako...", popr. "Save Image as".


 • Skok na vrchol stránkyna začiatok